TWITTER FACEBOOK
| | | |

Duyurular

TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN:

TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

 

   1- Mülkiyeti Belediyeye ait 10 (ondokuz) adet taşınmaz 2886 sayılı yasanın 45’nci maddesi gereğince açık arttırma ihalesi ile satılacaktır.

   2- Satış İhalesi 13.10.2017  Cuma günü satış listesindeki sıraya ve saatine göre Encümen toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

   3- İhaleye katılabilmek için:

  • Tebligat adresi
  • Gerçek kişilerde T.C. Kimlik No’lu nüfus fotokopisi, Tüzel kişilerde ise Oda Sicil kaydı ile imza sirküleri,
  • Turgutlu Belediyesine borcu bulunmadığına dair belge,
  • Geçici teminat makbuzu ile birlikte en geç ihale saatine kadar encümene müracaat edecektir. Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

    4-Ayrıntılı şartname ve ihale konusu taşınmazların muhammen bedel ile geçici teminatlarını içeren Satış listesi mesai saatleri içinde her gün Turgutlu Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü ile Turgutlu Belediyesi resmi internet sitesinde (www.turgutlu.bel.tr) görülebilir.

    5-Encümen, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit edip etmekte serbesttir.        

 

SATILACAK BELEDİYE ARSALARI

 

S.No

Mevkii

Ada/Parsel

Miktarı/m2

Cinsi

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

İhale Günü

Saati

1

Yiğitler Mah.

589/1

96,67

ARSA

50.000-TL

1.500-TL

13.10.2017

14:30

2

Albayrak

916/43

128

ARSA

64.000-TL

1.920-TL

13.10.2017

14:40

3

Albayrak

916/44

142

ARSA

71.000-TL

2.130-TL

13.10.2017

14:45

4

Albayrak

916/46

168

ARSA

84.000-TL

2.520-TL

13.10.2017

14:55

5

Albayrak

916/45

186

ARSA

93.000-TL

2.790-TL

13.10.2017

15:00

6

Albayrak

916/48

158

ARSA

79.000-TL

2.370-TL

13.10.2017

15:10

7

Dağyeniköy

354Parsel

2.212

TARLA

20.000-TL

600-TL

13.10.2017

15:15

8

Kurudere

576 Parsel

572

ARSA

12.000-TL

360-TL

13.10.2017

15:20

9

Dağyeniköy

301 Parsel

228

ARSA

10.000-TL

300-TL

13.10.2017

15:25

10

Baktırlı

101/14

28.556

TARLA

75.000-TL

2.250-TL

13.10.2017

15:30

 

GÖSTER