TWITTER FACEBOOK
| | | |

Duyurular

TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN:

TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

 

         1- Mülkiyeti Belediyeye ait 5 adet (beş ) adet taşınmaz 2886 sayılı yasanın 49’nci maddesi gereğince pazarlık usulü ihalesi ile satılacaktır.

         2- Satış İhalesi 20/04/2018 tarihine kadar saat 14:30 da başlayarak her Salı- Cuma Encümen oturumlarında  satış listesindeki sıraya ve saatine göre Encümen toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

         3-  İhaleye katılabilmek için:

  • Tebligat adresi
  • Gerçek kişilerde T.C. Kimlik No’lu nüfus fotokopisi, Tüzel kişilerde ise Oda Sicil kaydı ile imza sirküleri,
  • Turgutlu Belediyesine borcu bulunmadığına dair belge,
  • Geçici teminat makbuzu ile birlikte en geç ihale saatine kadar encümene müracaat edecektir. Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

         4-Ayrıntılı şartname ve ihale konusu taşınmazların muhammen bedel ile geçici teminatlarını içeren Satış listesi mesai saatleri içinde her gün Turgutlu Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü ile Turgutlu Belediyesi resmi internet sitesinde (www.turgutlu.bel.tr) görülebilir.

         5- Encümen, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit edip etmekte serbesttir.        

 

 

 

 

 

                                                                                                                      Hakan SEZER

                                                                                                                      Başkan Adına

                                                                                                                      Başkan Yardımcısı

 

SATILACAK BELEDİYE ARSALARI

Sıra

MEVKİİ

ADA

PARSEL

Miktarı

m2

CİNSİ

Muhammen Bedel/TL

Geçici Teminat

İhale Günü

      Saati

1

 

SARIBEY MAH.

 

633

 

40.651M2

 

TARLA

 

860.000,00-TL

 

25.800,00-TL

 

 

14:30

2

 

 

SARIBEY MAH.

 

634

 

76.810M2

 

TARLA

 

1.586.000,00-TL

 

47.580,00-TL

 

 

14:45

3

 

 

SARIBEY MAH.

 

636

 

53.780M2

 

TARLA

 

1.125.000,00-TL

 

33.750,00-TL

 

 

15:00

4

 

 

ÇEPNİDERE MAH.

 

721

 

242,55M2

 

ARSA

 

9.000,00-TL

 

270,00-TL

 

 

15:15

5

 

 

ÖREN

 

103/160

 

22.304M2

 

TARLA

 

130.000,00-TL

 

3.900,00-TL

 

 

15:30

 

GÖSTER