TWITTER FACEBOOK
| | | |

İhale Duyuruları

TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN:

TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

 

         1- Mülkiyeti Belediyeye ait 19 (ondokuz) adet taşınmaz 2886 sayılı yasanın 45’nci maddesi gereğince açık arttırma ihalesi ile satılacaktır.

         2- Satış İhalesi 11.07.2017  Salı günü satış listesindeki sıraya ve saatine göre Encümen toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

 3-  İhaleye katılabilmek için:

  • Tebligat adresi
  • Gerçek kişilerde T.C. Kimlik No’lu nüfus fotokopisi, Tüzel kişilerde ise Oda Sicil kaydı ile imza sirküleri,
  • Turgutlu Belediyesine borcu bulunmadığına dair belge,
  • Geçici teminat makbuzu ile birlikte en geç ihale saatine kadar encümene müracaat edecektir. Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

4-Ayrıntılı şartname ve ihale konusu taşınmazların muhammen bedel ile geçici teminatlarını içeren Satış listesi mesai saatleri içinde her gün Turgutlu Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü ile Turgutlu Belediyesi resmi internet sitesinde (www.turgutlu.bel.tr) görülebilir.

 5- Encümen, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit edip etmekte serbesttir.        

 

                                                                                                                      Hakan SEZER

                                                                                                                      Başkan Adına

                                                                                                                                 Başkan Yardımcısı

 

SATILACAK BELEDİYE ARSALARI

Sıra

MEVKİİ

ADA

PARSEL

Miktarı

m2

CİNSİ

Muhammen Bedel/TL

Geçici Teminat

İhale Günü

      Saati

1

YİĞİTLER MAH.

1012/19

266.74

ARSA

125.000 TL

3.750 TL

11.07.2017

14:30

2

YİĞİTLER MAH.

1012/27

299

ARSA

135.000 TL

4050 TL

11.07.2017

14:40

3

YİĞİTLER MAH.

1012/26

292.30

ARSA

135.000 TL

4.050 TL

11.07.2017

14:45

4

YİĞİTLER MAH.

589/1

96.67

 

30.000 TL

90 TL

11.07.2017

14:55

5

ALBAYRAK MAH.

916/43

128

ARSA

64.000 TL

1.920 TL

11.07.2017

15:00

6

ALBAYRAK MAH.

916/44

142

ARSA

71.000 TL

2.130 TL

11.07.2017

15:10

7

ALBAYRAK MAH.

916/46

168

ARSA

84.000 TL

2.520 TL

11.07.2017

15:20

8

ALBAYRAK MAH.

916/45

186

ARSA

93.000 TL

2.790 TL

11.07.2017

15:25

9

ALBAYRAK MAH.

916/48

158

ARSA

79.000 TL

2.370 TL

11.07.2017

15:35

10

7 EYLÜL(ATATÜRK)

1410/36

160

ARSA

56.000 TL

1.680 TL

11.07.2017

15:40

11

AVŞAR

2044/17

169

ARSA

25.000 TL

   750 TL

11.07.2017

15:45

12

DERBENT

3274

175

ARSA

8.000 TL

   240 TL

11.07.2017

15:55

13

SARIBEY

633

40.651

TARLA

813.000 TL

24.390 TL

11.07.2017

16:00

14

SARIBEY

634

76.810

TARLA

1.536.200 TL

46.086 TL

11.07.2017

16:10

15

SARIBEY

636

53.780

TARLA

1.075.600 TL

32.268 TL

11.07.2017

16:20

16

DAĞYENİKÖY MAH.

354

2.212

TARLA

20.000 TL

  600 TL

11.07.2017

16:25

17

DAĞYENİKÖY MAH.

301

228

ARSA

10.000 TL

   300 TL

11.07.2017

16:30

18

SİVRİCE

509

124

ARSA

5.500 TL

   165 TL

11.07.2017

16:35

19

BAKTIRLI

101/14

28.556

TARLA

75.000 TL

2.250 TL

11.07.2017

16:40

 

GÖSTER