TWITTER FACEBOOK
| | | |

Kent Konseyi

KENT KONSEYİ NEDİR ?

Kent Konseyleri 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 26313 sayılı Kent Konseyi Yönetmeliği’ne dayanarak kurulmuş yapılardır. Kuruluş amaçları; “kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmek”tir. Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşehrilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzmanlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar ile yönetişim mekanizmalarını ifade eder. 

YÜRÜTME KURULU

ASİL ÜYELER

ÇALIŞMA MECLİSLERİ

ÇALIŞMA GRUPLARI

1 Fehmi GÜLEN KADIN VE ÇOCUK MECLİSİ  DOĞA VE HAYVAN HAKLARI KORUMA GRUBU
2 Nacittin DURAK GENÇLİK MECLİSİ TARIM VE HAYVANCILIK GRUBU
3 Ayşegül KARADİŞ ENGELLİ MECLİSİ AFET VE KRİZ YÖNETİMİ GRUBU
4 Halit İlker CAN MUHTARLAR MECLİSİNDEN SOSYAL YARDIMLAŞMA VE TÜKETİCİ HAKLARI GRUBU
5 Metin SERT   ÇEVRE VE SAĞLIK GRUBU
6 İsmail ALSAÇ   DENETLEME ÇALIŞMA GRUBU
7 Adnan AYAN   TİCARET VE EKONOMİ GRUBU
8 Mehmet HALICIOĞLU   AR-GE VE AVRUPA BİRLİĞİ GRUBU
9 Evrim OFLAZ   ASAYİŞ VE TRAFİK GRUBU
10 Seyhan KARADUMAN   EĞİTİM KÜLTÜR, TARİH VE GENÇLİK GRUBU
11 Ali YILDIRANCAN    
12 Muammer ARABULAN    
13 Faik DERELİ    
14 Murat ÇİÇEKÇİ    
15 Cem YILDIRANCAN    
16 Hasan YAMAN    
17 Haşim KARATAŞ    
18 Mehmet ÖLMEZ    
19 Atilla KUTLU    
20 Naci TUNCEL    
21 Ali Yavuz DEMİRELLİ    

 

    TURGUTLU KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ