MÜLKİYETİ TURGUTLU BELEDİYESİNE AİT HİSSE SATIŞI İŞİNE AİT İHALE İLANI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Turgutlu İlçesi 5. mıntıka Mahallesi 1276 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
YAP- KULLAN- DEVRET ŞEKLİNDE REKREASYON ALANI YAPIM İHALE METNİ
MÜLKİYETİ TURGUTLU BELEDİYESİNE AİT HİSSE SATIŞI İŞİNE AİT İHALE İLANI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Turgutlu Kent Merkezi 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı plan notlarının 46. maddesinde düzenleme yapılmasına yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
İlçemiz Derbent Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı sınırları içerisindeki imar planı ile uygulama parseli arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi ve çevresinde düzenleme yapılmasına yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
MÜLKİYETİ TURGUTLU BELEDİYESİNE AİT HİSSE SATIŞI İŞİNE AİT İHALE İLANI
MÜLKİYETİ TURGUTLU BELEDİYESİNE AİT 6 ADET DÜKKAN SATIŞI İŞİNE AİT İHALE İLANI
MÜLKİYETİ TURGUTLU BELEDİYESİNE AİT HİSSE SATIŞI İŞİNE AİT İHALE İLANI
CUMHURİYET MAHALLESİ 2268 ADA 1 PARSEL ÜZERİNDEKİ TAŞINMAZIN HURDA MALZEME KARŞILIĞI YIKIM VE HAFRİYAT İŞİ İHALE METNİ
MÜLKİYETİ TURGUTLU BELEDİYESİNE AİT HİSSE SATIŞI İŞİNE AİT İHALE METNİ
MÜLKİYETİ TURGUTLU BELEDİYESİNE AİT 20 ADET DÜKKAN SATIŞI İŞİNE AİT İHALE İLAN METNİ
TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ MAL KİRALAMA İLANI
MÜLKİYETİ TURGUTLU BELEDİYESİNE AİT HİSSE SATIŞI İŞİNE AİT İHALE METNİ
TURGUTLU BELEDİYESİNE AİT 4 ADET DÜKKAN SATIŞI İŞİNE AİT İHALESİ METNİ
496 NOLU İMAR UYGULAMASI İLANI
İlçemiz 5. Mıntıka Mahallesi 1633 ada 7, 8 ve 9 parsel sayılı taşınmazları kapsayan 496 Nolu İmar Uygulaması Belediyemiz Encümeninin 24/06/2022 tarih 609 sayılı Kararı ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 31/08/2022 tarih 3924 sayılı Kararı ile onaylanmıştır. Aynı kanunun 19. maddesi gereğince bir ay süreyle 21/09/2022 ile 20/10/2022 tarihleri arasında Turgutlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ve www.turgutlu.bel.tr web sitemizde askıya çıkarılmıştır.
494 NOLU İMAR UYGULAMASI İLANI
İlçemiz 5. Mıntıka Mahallesi 1673 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 parsel sayılı taşınmazları kapsayan 494 Nolu İmar Uygulaması Belediyemiz Encümeninin 01/04/2022 tarih 307 sayılı Kararı ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 31/08/2022 tarih 3925 sayılı Kararı ile onaylanmıştır. Aynı kanunun 19. maddesi gereğince bir ay süreyle 19/09/2022 ile 18/10/2022 tarihleri arasında Turgutlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ve www.turgutlu.bel.tr web sitemizde askıya çıkarılmıştır.
492 NOLU İMAR UYGULAMASI İLANI
İlçemiz 9. Mıntıka Mahallesi 780 ada 4, 5, 6, 7, 8, 24, 25, 37, 53 ve 54 parsel sayılı taşınmazları kapsayan 492 Nolu İmar Uygulaması Belediyemiz Encümeninin 18/03/2022 tarih 266 sayılı Kararı ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 20/07/2022 tarih 3128 sayılı Kararı ile onaylanmıştır. Aynı kanunun 19. maddesi gereğince bir ay süreyle 14/09/2022 ile 13/10/2022 tarihleri arasında Turgutlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ve www.turgutlu.bel.tr web sitemizde askıya çıkarılmıştır.
497 NOLU İMAR UYGULAMASI İLANI
İlçemiz 9. Mıntıka Mahallesi 773 ada 77 parsel, 2534 ada 7 parsel ve Çepnidere Mahallesi 2991 ada 1 parsel sayılı taşınmazları kapsayan 497 Nolu İmar Uygulaması Belediyemiz Encümeninin 22.07.2022 tarih 694 sayılı kararı ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 17/08/2022 tarih 3718 sayılı Kararı ile onaylanmıştır. Aynı kanunun 19. maddesi gereğince bir ay süreyle 12/09/2022 ile 11/10/2022 tarihleri arasında Turgutlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ve www.turgutlu.bel.tr web sitemizde askıya çıkarılmıştır.
TURGUTLU BELEDİYESİ ÇAM KOZALAĞI TOPLAMA VE SATIŞ İHALESİ
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Turgutlu İlçesi 5. Mıntıka 1630 ada 27-28 parsellere yönelik UİP-45959370 Plan İşlem Numaralı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
TURGUTLU BELEDİYESİ ÇAM KOZALAĞI TOPLAMA VE SATIŞ İHALESİ
Turgutlu Milli Emlak Şefliğinden İhale İlanı
491 NOLU İMAR UYGULAMASI İLANI
İlçemiz Çepnidere Mahallesi 0 ada 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 342, 344, 345, 684, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701 ve 702 parsel sayılı taşınmazları kapsayan 491 Nolu İmar Uygulaması
TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ KİRALAMA İHALESİ
489 NOLU İMAR UYGULAMASI İLANI
İlçemiz 6.Mıntıka Mahallesi 2526 ada 10 parsel sayılı taşınmazı kapsayan 489 Nolu İmar Uygulaması
493 NOLU İMAR UYGULAMASI İLANI
İlçemiz Kurtuluş Mahallesi 2754 ada 1 parsel sayılı taşınmazı kapsayan 493 Nolu İmar Uygulaması
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Turgutlu İlçesi 6. mıntıka Eski Kemalpaşa Yolu üzerinde ve çevresinde bulunan Yençok=Serbest yapılaşma koşullu Tercihli Ticaret+Konut (TİCK) Alanlarının kat adedi ve yapı yüksekliklerinin belirlenmesine yönelik hazırlanan UİP-45075987 Plan İşlem Numaralı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
UİP-45491588 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ MAL KİRALAMA İLANI
488 NOLU İMAR UYGULAMASI İLANI
İlçemiz 9.Mıntıka Mahallesi 759 ada 14, 15, 43, 44, 45, 46, 47 ve 48 parsel sayılı taşınmazları kapsayan 488 Nolu İmar Uygulaması
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Turgutlu Kent Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon ve Uygulama İmar Planına askı süreci içerisinde gelen itirazın değerlendirilmesi
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Turgutlu İlçesi 5. Mıntıka, 1276 ada 2-3-4-5-6-7-8 parsellere yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Turgutlu İlçesi 5. Mıntıka 2724 ada 23 parsele yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Turgutlu İlçesi 5. Mıntıka 1633 ada 7-8-9 parsellere yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Turgutlu İlçesi 6. Mıntıka 768 ada 52 parsele yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği
Şehit Suat Akıncı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Yıkım İhalesi
TURGUTLU İLÇESİ SUBAŞI MAHALLESİ 1023 ADA 7 PARSEL SAYILI TAŞINMAZA YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
Subaşı Mahallesi 1023 ada 7 parsel sayılı taşınmaza yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
486 NOLU İMAR UYGULAMASI İLANI
İlçemiz 5.Mıntıka Mahallesi 745 ada 29, 32, 33, 43 parseller ve 744 ada 65 parsel sayılı taşınmazları kapsayan 486 Nolu İmar Uygulaması
TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN; HURDA MALZEME KARŞILIĞI YIKIM VE HARFİYAT İŞİ
TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN: ÇAM KOZALAKLARININ TOPLAMASI ve SATILMASI
22/HAZİRAN 2021
TURGUTLU İLÇE TARIM ve ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN:KURBAN EDİLMEK ÜZERE İLLER ARASINDA SEVK EDİLECEK KÜÇÜKBAŞ HAYVANLAR ŞAP AŞISI İLE AŞILANACAK ve AŞILAMA TATBİK TARİHİNDEN EN AZ 7 (YEDİ)GÜN SONRA SEVKLERİNE İZİN VERİLECEKTİR.AŞISIZ KÜÇÜKBAŞ HAYVANLARIN İLLER ARASINDA SEVKLERİNE İZİN VERİLMEYECEKTİR. KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SAHİPLERİNİN MAĞDURİYET YAŞAMAMALARI İÇİN KURBANLIK OLARAK İL DIŞINA SEVK EDECEKLERİ KÜÇÜKBAŞ HAYVANLARIN AŞILATMAK İÇİN İLÇE TARIM ve ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNE MÜRACAAT ETMESİ GEREKMEKTEDİR.
TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN MUHTELİF İŞ YERLERİ VE ARAZİ KİRALAMA İHALESİ
TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTELİF MAHALLELERDE BULUNAN İŞ YERİ VE ARAZİ KİRALAMA İHALESİ DÜZELTEME İLANI
TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN; HURDA MALZEME KARŞILIĞI YIKIM VE HARFİYAT İŞİ
TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DÜZELTME İLANI
487 NOLU İMAR UYGULAMASI İLANI
İlçemiz 5.Mıntıka Mahallesi 1744 ada 1 parsel sayılı taşınmazı kapsayan 487 Nolu İmar Uygulaması
TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN MUHTELİF İŞ YERLERİ VE ARAZİ KİRALAMA İHALESİ
20/04/2021
TURGUTLU İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN:2020 YILI FARK ÖDEMELERİ DESTEĞİ KAPSAMINDA YAĞLI TOHUMLU BİTKİLER (KÜTLÜ PAMUK)NORMAL ÖDEME ASKI İCMALLERİ (İCMAL-1)20/04/2021 TARİHİNDEN İTİBAREN ZİRAAT ODASINDA ve MAHALLE MUHTARLIKLARINDA 5 (BEŞ) GÜN ASKIYA ÇIKARILMIŞTIR.İTİTRAZI OLAN ÜRETİCİLERİN BAŞVURURLARINI 30.04.2021 TARİHİ MESAİ BİTİTMİNE KADAR İLÇE TARIM ve ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNE ŞAHSEN YAPMALARI GEREKMEKTEDİR.ÇİFTÇİLERİMİZE İLANEN DUYURULUR.
TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN; HURDA MALZEME KARŞILIĞI YIKIM VE HARFİYAT İŞİ
TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN; HURDA MALZEME KARŞILIĞI YIKIM VE HARFİYAT İŞİ 1- Mülkiyeti Milli Eğitim Bakanlığına ait Turgutlu İlçesi Subaşı Mahallesi 1023 Ada 7 parselde yer alan Zübeyde Hanım Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi binaları ( Ana bina , yan bina, Tiyatro Salonu, Kantin) binalarının yıkım işi hurda bedelleri karşılığında 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesi gereğince açık arttırma suretiyle ihale edilecektir. 2- İşin süresi 60 (altmış) gündür. İhalenin onaylanmasından itibaren en geç beş gün içinde yüklenici ihale bedelini Belediyeye yatıracak ve o gün yıkım işine başlayıp altmış gün içinde yıkımı tamamlayıp, ihale konusu yeri yol kotunda arsa olarak Belediyeye teslim edecektir. 3- İhale, Turgutlu Belediyesi hizmet binası (Turan Mah. 7 Eylül Yolu No:23 Turgutlu/Manisa) 1. Kat Encümen toplantı salonunda 30/04/2021 Cuma günü saat 15:00 de ihale komisyonu olan Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 4-İhalenin muhammen bedeli 60.000,00-TL+KDV (AltmışbinTL+ KDV)'dir.İhalede bu bedel üzerinden artış yapılarak uygun bedel bulunacaktır. Geçici teminatı 1.800,00-TL( binsekizyüz) olup ayrıca 15.000,00-TL (onbeşbin) ek teminat verilecektir. 5-İhaleye katılabilmek için; a- Adres Beyanı (tebliğat adresi olarak geçerlidir.) b- Gerçek kişilerde nüfus sureti, tüzel kişilerde sicil kaydıve imza sirküleri c-Turgutlu Belediyesine ve bağlı bulunduğu Vergi dairesine borcu bulunmadığına dair yazı d-İhaleye konu işte çalıştırılmak üzere istekliye ait 2 adet Kamyon, 1 Adet Eskavatör ve 1 adet su tankerinin ruhsat fatura veya kira sözleşmeleri, e-En az 30.000,00-TL tutarında Bina yıkım işi yaptığına dair İş Bitirme Belgesi sunulacaktır.İş Bitirme belgesinin Özel sektöre ait olması halinde Noter sözleşmesi ve faturalarıda ibraz edilecektir. f-Geçici ve ek teminat makbuzları ile birlikte en geç ihale saatine kadar Encümene müracaat edilecektir.Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 6. Yıkım alanında çalışacak tüm işçilerin tüm ücretleri, SGK pirimleri ve vergilerinin ödenmesi ile can ve mal güvenliği ile ilgili tüm emniyet ve iş güvenliği tedbirlerini almak işveren sıfatıyla yükleniciye aittir. Ayrıca yıkımla ilgili Belediyee veya üçüncü kişilere verilebilecek maddi ve manevi zararlar yükleniciye ait olacaktır. 7. İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde hergün Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü ile Belediyemiz internet sayfasından görülebilir. 8. Şartnameden ve işin uygulanmasından doğabilecek ihtilafların hal mercii Turgutlu Mahkemeleri ve İcra dairesidir.
13 NİSAN 2021
2020 YILI ORGANİK TARIM DESTEĞİNE MÜRACAAT EDEN ÇİFTÇİLERE AİT LİSTELER İLGİLİ MAHALLE MUHTARLIKLARINDA ZİRAATODASI BAŞKANLIĞINDA ve İLÇE TARIM ve ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNDE 5 GÜN SÜRE İLE ASKIYA ÇIKARILMIŞTIR.MÜRACAAT SAHİPLERİNİN VARSA İTİRAZLARINI 26.04.2021 TARİHİNE KADAR ŞAHSEN YAPMALARI GEREKMEKTEDİR.ÇİFTÇİLERİMİZE İLANEN DUYURULUR.
485 NOLU İMAR UYGULAMASI İLANI
İlçemiz Yıldırım Mahallesi 637 ada 1, 2, 3, 4, 17, 18, 19, 20, 21 ve 638 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 parsel sayılı taşınmazları kapsayan 485 Nolu İmar Uygulaması
Turgutlu İlçesi Albayrak Mahallesi 203 Ada 1 Parsele Yönelik Koruma Alanının İşlenmesine İstinaden 1/1000 Ölçekli İmar Planı Değişikliği İlanı
TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN;
04/MART/2021
PANDEMİ SEBEBİYLE FAALİYETİNE ARA VERİLEN CUMARTESİ PAZAR YERİ 06/03/2021 TARİHİNDEN İTİBAREN TEKRAR HALKIMIZA HİZMET VERMEYE BAŞLAYACAKTIR.
03/MART/2021
TURGUTLU SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN İLAN:SULAMA BİRLİĞİMİZ TARAFINDAN TURGUTLU'nun İÇİNDEN GEÇEN ANA KANAL TEMİZLİĞİ YAPILMAKTADIR.TEMİZLİK ÇALIŞMALARI ESNASINDA ORTAYA ÇIKAN TOPRAĞI ALMAK İSTEYEN VATANDAŞLARIMIZ TURGUTLU SULAMA BİRLİĞİNE MÜRACAAT EDEREK ALABİLİRLER.
HURDA MALZEME KARŞILIĞI YIKIM VE HARFİYAT İŞİ
TURGUTLU İLÇESİ SUBAŞI MAHALLESİ 349 ADA 8 PARSEL SAYILI TAŞINMAZIN GÜNEYİNDE YAYA YOLU AÇILMASINA YÖNELİK İMAR PLAN TADİLATI
01/MART/2021
TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN:MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT İLÇEMİZ KOŞUKIRI MEVKİİ 6.MINTIKA 2686 ADA 2 PARSEL SAYILI TAŞINMAZ ÜZERİNDE BULUNAN 6.972 M2 KAPALI İNŞAAT ALANLI SOĞUK HAVA DEPOSU TESİSBİNASI GÖRÜNÜR ve GÖRÜNMEYEN VAZİYETTEKİ TAŞINIR NİTELİKLİ EKONOMİK DEĞERİ BULUNAN HURDALARIN KARŞILIĞINDA YIKIM HARFİYAT İŞİ İHALESİ 16/03/2021 SALI GÜNÜ SAAT:14:00 BELEDİYE ENCÜMEN TOPLANTI SALONUNDA BELEDİYE ENCÜMENİ HUZURUNDA YAPILACAKTIR.İHALE ŞARTNAMESİ HERGÜN MESAİ SAATLERİ İÇERİSİNDE BELEDİYEMİZ MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜĞÜ ve BELEDİYEMİZ İNTERNET SAYFASINDAN GÖRÜLEBİLİR.
Staj Başvuruları Hakkında Bilgilendirme
Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği
Ambalaj Atıkları Toplanması Taşınması ve Değerlendirilmesi Hakkının Kiraya Verilmesi İlanı
Turgutlu Belediyesi hizmet sınırları içinde ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması taşınması ve değerlendirilmesi hakkının kiraya verilmesi işinin 2886 sayılı yasanın 45’nci maddesi gereğince açık teklif usulü ile kiralanacaktır.
2021 Yılı Turgutlu Belediyesi Evsel Katı Atık Tarife Raporu
2021 Yılı Turgutlu Belediyesi Evsel Katı Atık Tarife Raporu
484 NOLU İMAR UYGULAMASI İLANI
Yayla Mahallesi 970, 973, 974 ve 982 parsel sayılı taşınmazlarını kapsayan 484 Nolu İmar Uygulaması Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.
MANİSA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ DUYURU
6292 sayılı Kanun (Karşılık Taşınmaz İşlemleri) Hakkında Duyuru
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI
Muhtelif İş yerleri ve Arazi Kiralama İlanı
06 KASIM 2020
TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN:2020 YILI EMLAK ÇEVRE TEMİZLİK ve İLAN REKLAM VERGİLERİNİN 2.ci TAKSİTLERİNİN SON ÖDEME TARİHİ 30 KASIM 2020 PAZARTESİ OLUP,MÜKELLEFLERİN CEZALI DURUMA DÜŞMEMELERİ İÇİN VERGİLERİNBELEDİYE VEZNELERİTURGUTLU BELEDİYESİ WEB PORTALINDAN ÖDEMELERİ İLANEN DUYRULUR.
30 EKİM 2020
TURGUTLU KAYMAKAMLIĞI İLÇE UMUMİ HIFZISIHHA KURULUNDAN İLAN:İLÇEMİZDE KORONAVİRÜSÜ VAKALARININ ARTMASI NEDENİYLE AŞAĞIDAKİ KARARLARIN ALAINMASI MECBURİYETİ ORTAYA ÇIKMIŞTIR. 1.)İLÇEMİZDE FAALİYET GÖSTERMEKTE OLAN ,KIRAATHANE,KAHVEHANE ,KAFE,ÇAY BAHÇESİ,ÇAY OCAKLARI,KIR BAHÇESİ,DERNEK LOKALLERİ,NARGİLE SALONLARI,ile (OTEL,MOTEL,PANSİYON GİBİ KONAKLAMA YERLERİ ve SİNEMALAR HARİÇ ÜZERE)AYRI BİR KARARLA HALEN FAALİYETİ YASAK OLMAYAN TÜM UMUMA AÇIK EĞLENCE YERLERİNİN RESTORAN ÇİĞ KÖFTECİ,PASTANE PİDECİ,ÇORBACI vb RESTORAN TARZI İŞLETMELERİN 29.10.2020 TARİHİNDEN İTİBAREN İKİNCİ BİR DEĞERLENDİRMEYE KADAR HER GÜN EN GEÇ SAAT 21:00 da KÖFTECİ DÖNERCİ vb DAHİL OLMAK ÜZERE) SADECE EVLERE PAKET SERVİSİ YAPACAK ŞEKİLDE RUHSATLARINA GÖRE BELİRLENEN ,HALEN UYGULANMAKTA OLAN KAPANIŞ SAATLERİNE KADAR ÇALIŞABİLECEKLER. 2.)FAALİYETLERİNE KONTROLLÜ OLARAK İZİN VERİLEN CUMARTESİ PAZARI 260 OLAN TEZGAH SAYISININ YARIYA (130)TEZGAHA DÜŞÜRÜLMESİ 3,)İLÇEMİZDE FAALİYET GÖSTEREN DİĞER PAZAR YERLERİNDE HERKESİN MASKE TAKMASI TEZGAHLAR ARASI EN AZ ÜÇ METRE MESAFE BULUNMASI KURALLARINA EKSİKSİZ ŞEKİLDE RİAYET EDİLMESİNİN TEMENİ AMACIYLA,KOLLUK PERSONELİ TARAFINDAN SÜREKLİ DENETLENMESİNE KARAR VERİLMİŞ OLUP TEDBİRLERE UYMAYANLARA MUTLAKA CEZAİ İŞLEMLER UYGULANACAKTIR. 4.)İLÇE UMUMİ HIFZISIHHA KURULUNUN 2020/123 SAYILI KARARI İLE İLÇEMİZ GENELİNDE AŞURE LOKMA DAĞITIMI GİBİ HAYIRLARIN DAĞITIMINDA SADECE TURGUTLU BELEDİYESİNİN GÖSTERECEĞİ YERLERDE MASKE ,HİJYEN ve MESAFE KURALLARINA UYULMASI KOŞULUYLA YAPILMASINA KARAR VERİLMİŞTİ.ANCAK SOKAK ARALARINDA İZİNSİZ YAPILDIĞI VE KALABALIK KUYRUKLARIN OLUŞTUĞU ,SOSYAL MESAFENİN SAĞLANAMADIĞI GÖRÜLDÜĞÜNDEN 29.10.2020 TARİHİNDEN İTİBAREN İLÇEMİZ GENELİNDE TEKRARDAN YASAKLANMASINA KARAR VERİLMİŞTİR. YUAKARID YAZILI KARARLARA UYMAYANLAR HAKKINDA UMUMİ HIFZISIHHA KANUNUNUN 282.MADDESİ GEREĞİNCE İDARİ PARA CEZASI,AYRICA KONUSU SUÇ TEŞKİL EDEN DAVRANIŞLARA İLİŞKİN TÜRK CEZA KANUNUN 195.MADDESİ GEREĞİNCE İŞLEM YAPILACAKTIR. TEMİZLİK .MASKE.ve MESAFE BAŞTA OLMAK ÜZERE SALGIN HASTALIĞA KARŞI ALINAN TÜM TEDBİRLERE UYMANIZI ÖNEMLE RİCA EDER,SAĞLIKLI GÜNLER DİLERİZ.
28/10/2020
SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN İLAN:BİRLİĞİMİZ 2020 SULAMA SUYU ÜCRETLERİ YILI 2.TAKSİT ÖDEMESİ ve ESKİ BORÇ ÖDEMELERİ 31 EKİM TARİHİNDE SON BULMAKTADIR.VATANDAŞLARIMIZ GECİKME ZAMMINA MARUZ KALMAMALARI İÇİN ÖDEMELERİNİ YAPMALARI ÖNEMLE DUYURULUR.
26/10/2020
TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN:TURGUTLU BELEDİYESİ SINIRLARI İÇİERİSİNDEKİ MEVCUT BAZ İSTASYONLARININ TESPİTİ TASNİFİ ve TEKNİK ALANİZLERİNİN YAPILMASI İLE FİBER OPTİK KABLO ve DOLAPLARININBELİRLENMESİ ve YENİ KURULACAK OLAN 4,5 G BAZ İSTASYONLARININ YERLERİNİN BELİRLENİP RAPORLANMASI İŞİ 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 45.MADDESİ GEREĞİNCE AÇIK ARTTIMA USULÜ İHALESİ 30/10/2020 CUMA GÜNÜ SAAT 15:00' de BELEDİYE ENCÜMEN TOPLANTI SALONUNDA BELEDİYE ENCÜMENİ HUZURUNDA YAPILACAK OLUP,ŞARTNAME MASAİ SAATLERİ İÇERİSİNDE BELEDİYE MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNDE GÖRÜLEBİLİR.
BAZ İSTASYONLARI TESPİTİ İHALE İLANI
Turgutlu Belediyesi Sınırları İçerisindeki Mevcut Baz İstasyonlarının; Tespiti, Tasnifi ve Teknik Analizlerinin yapılması, Kurulacak yeni 4,5G Baz İstasyonlarının Yerlerinin Belirlenmesi ile Fiber Optik Kablo ve Dolaplarının Geçiş Güzergahları, Sayı ve Metrajlarının Tespiti sonucu ile elde edilecek gelirlerin paylaşımı işi 2886 sayılı yasanın 45’nci maddesi gereğince açık arttırma ihalesi yapılacaktır.
08 EKİM 2020
TURGULU İLÇE TARIM ve ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN:2019 YILI ÜRÜNÜ ZEYTİNYAĞI FARK ÖDEMESİDESTEĞİNE MÜRACAATI BULUNAN ÇİFTÇİLERE AİT LİSTELER İLGİLİ MAHALLE MUHTARLIKLARINDA,ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞINDA ve İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜNDE 5(BEŞ) GÜN SÜRE İLE ASKIYA ÇIKARILMIŞTIR.ÇİFTÇİLERİMİZİN VARSA İTİRAZLARINI 15.10.2020 TARİHİ MESAİ SAATİ BİTİMİNE KADAR ŞAHSEN YAPMALARI GEREKMEKTEDİR. ÇİFTÇİLERİMİZE İLANEN DUYURULUR.
06 EKİM 2020
İLÇE TARIM ve ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN:ÇİÇEK BALI HASADINI YAPIP ÇAM BALI ÜRETİMİ YAPMAYACAK OLAN ARI YETİŞTİRİCİLERİMİZ İÇİN İLAÇLAMA ZAMANI 20 EYLÜL 2020 İLE 10 EKİM 2020 TARİHLERİ ARASI,KULLANILACAK ETKEN MADDE FLUMETRİN OLARAK BELİRLENMİŞTİR.ÇAM BALI ÜRETİMİ YAPACAK OLAN YETİŞTİRİCİLERİMİZ ÇAM BÖLGELERİNE NAKİL YAPMADAN ÖNCE VEYA ÇAM BALI HASADINI YAPTIKTAN SONRA FLUMETRİN ETKEN MADDELİ İLAÇLARLA VARRAO MÜCADELESİ YAPMALARI GEREKMEKTEDİR.
21 EYLÜL 2020
TURGUTLU KAYMAKAMLIĞI İLÇE UMUMİ HIFSISIHHA KURULUNDAN İLAN:DAHA ÖNCEKİ KARARIMIZ İLE DURUDURULAN CUMARTESİ PAZARININ PANDEMİ ÖNCESİ GİBİ FAALİYETİNE HER HAFTACUMARTESİ GÜNLERİ DEVAM ETMESİNE PAZAR TERİ İÇERİSİNE TEZGAH SAYISININ İKİ KATI KADAR VATANDAŞLARIMIZIN ALINMASINA MASKE,MESAFE ,ve HİJYEN KURALLARINA UYGUN ŞEKİLDE HAREKET EDİLMESİNE KARAR VERİLMİŞTİR. HALKIMIZA İLANEN DUYURULUR.
Turgutlu Kent Merkezi 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı anahtar pafta açıklama listesinin 52. maddesine yönelik değişiklik ilanı
Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 14/07/2020 tarih 341 sayılı kararı ile; Belediyemiz Meclisinin 07/10/2020 tarih ve 10 sayılı kararı ile onaylanan Turgutlu Kent Merkezi 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı anahtar pafta açıklama listesinin 52. maddesine yönelik değişiklik onaylanmıştır.
Turgutlu Kent Merkezi 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı İlanı
Belediyemiz Meclisinin 07/01/2020 tarih 10 sayılı kararı ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 09/06/2020 tarih 205 sayılı kararı ile; UİP-4468,59 Plan İşlem Numaralı, Turgutlu Kent Merkezi 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği ve Açıklama Raporları onaylanmıştır.
2020 URGANLI 16 NOLU İMAR UYGULAMASI
Turgutlu Belediyemiz sınırları içerisinde 3194 sayılı imar kanunun 18. maddesi uyarınca tanzim edilen Tapunun Urganlı Mahallesi 0 ada 3912, 2036 ve 2039 parsel sayılı taşınmazlarını kapsayan Urganlı-16 Nolu İmar Uygulaması Belediyemizin Encümeninin 09/06/2020 tarih 621 sayılı kararı ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 29/07/2020 tarih 2020/2243 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Aynı kanunun 19. maddesi gereğince bir ay süreyle 24/08/2020 ile 23/09/2020 tarihleri arasında Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.
13 AĞUSTOS 2020
BOZKURT MAHALLE MUHTARLIĞINDAN İLAN:14.08.2020 YARIN MOTORSİKLET VE TRAKTÖR VİZESİ YAPILACAKTIR.HALKIMIZA İLANEN DUYURULUR.
İhale
Çam Kozalakların Toplanması ve Satılması İhalesi
06 AĞUSTOS 2020
TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN:MÜLKİYETİ ve TASARRUFU TURGUTLU BELEDİYESİNE AİT İLÇEMİZ TURGUTLU SINIRLARI İÇİNDE YER ALAN TASARRUFU BELEDİYEMİZE AİT YEŞİL ALANLARDA ve MEZARLIKLARDA BULUNAN ÇAM AĞAÇLARINDAKİ KOZALAKLARIN TOPLANMASI ve SATILMASI İŞİNİN İHALESİ TURGUTLU BELEDİYESİ ENCÜMENİNCE 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU'NUN 45.MADDESİ GEREĞİNCE AÇIK ARTIRMA USULÜ İLE YAPILACAKTIR.İHALE 28/08/2020 CUMA GÜNÜ SAAT:15:00 de TURGUTLU ENCÜMEN TOPLANTI SALONU BELEDİYE ENCÜMENİ HUZURUNDA YAPILACAK OLUP ,ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME MESAİ SAATLERİ İÇERİSİNDE HERGÜN BELEDİYEMİZ PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ İLE TURGULU BELEDİYESİ RESMİ İNTERNET SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.
30 TEMMUZ 2020
KURBAN BAYRAMI SÜRESİNCE NÖBETÇİ FIRINLAR LİSTESİ
28 TEMMUZ 2020
İLAN:VESTEL BEYAZ EŞYA FABRİKASINDA ÜRETİMDE ÇALIŞACAK 18/40 YAŞ ARASI BAY BAYAN (ASGARİ ÜCRET+PRİM)PERSONEL ALIMI OLACAKTIR.BAŞVURULAR TURGUTLU BELEDİYESİ İŞKUR HİZMET NOKTASINA OLACAKTIR.
24 Temmuz 2020
MANİSA BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ TURGUTLU İLÇESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ TARAFINDAN PANDEMİ OLARAK NİTELENDİRİLEN VE TÜM DÜNYAYI TEHDİT ETMEYE DEVAM EDEN COVİT-19 ADI VERİLEN KORONAVİRÜS SALGININDAN VATANDAŞLARIMIZI KORUMAK VE SALGININ YAYILMASINI ENGELLEMEK AMACIYLA IRLAMAZ VADİSİ REKREASYON ALANINDA MANGAL YAKMAK YASAKTIR. TÜM HALKIMIZA İLANEN DUYURULUR.
20 Temmuz 2020
KIZILAYDAN İLAN COVİD-19 PANDEMİSİ NEDENİYLE AZALAN KAN STOKLARININ ARTTIRILMASI İÇİN BUGÜN SAAT 11:30 İLE 19:30 ORTAPARK'TA KAN BAĞIŞLARINIZI KABUL EDECEKTİR KAN BAĞIŞINDA BULUNMAK İSTEYEN VATANDAŞLARIMIZA İLANEN DUYURULUR.
16Temmuz 2020
TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN TURGUTLU BELEDİYE EĞİTİM MERKEZİ, 7. SINIF, 8. SINIF, 11. SINIF, 12. SINIF VE MEZUN GRUPLARIMIZIN ÜNİVERSİTE HAZIRLIK KURSLARI KAYITLARIMIZ BAŞLAMIŞTIR. 15 AĞUSTOSTA BAŞLAYACAK KURSLARIMIZIN KAYITLARI TURGUTLU BELEDİYESİ ZEMİN KAT VE TURGUTLU BELEDİYESİ EĞİTİM MERKEZİ BİNASI ( ATATÜRK BULVARI GARANTİ BANKASI ÜZERİNDE) YAPILMAKTADIR. TÜM HALKIMIZA İLANEN DUYURULUR.
14Temmuz 2020
GEDİZ ELEKTRİKTEN İLAN 15/07/2020 ÇARŞAMBA GÜNÜ İLÇEMİZ URGANLI MERASINDAKİ SULAMA TRAFOLARI VE ÇİFTLİKLER KISMINDA 10:00 İLE 16:00 SAATLERİ ARASINDA ARIZA BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI NEDENİ İLE ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAKTIR. HALKIMIZA İLANEN DUYURULUR.
2021 YILI TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARINA YARDIM BAŞVURULARI
Kültür ve Turizm Bakanlığının 2021 yılı yardımlarına ilişkin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden İlan
13 Temmuz 2020
GEDİZ ELEKTRİKTEN İLAN 14.TEMMUZ 2020 TARİHİNDE 09:00 İLE 16:00 SAATLERİ ARASINDA DERBENT ALTI MEVKİ TARIMSAL SULAMALAR, TAVUK ÇİFTLİKLERİ VE ŞAKİR ÖZTÜRK ÖZEL KISIMLARINDA ARZA VE BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAKTIR .
10 Temmuz 2020
KIZILAY KAN MERKEZİNDEN İLAN: 12-13 TEMMUZ PAZAR VE PAZARTESİ GÜNLERİ SAAT:10:30 İLE 23:30 SAATLERİ ARASI ORTAPARK'TA KAN ve KÖK HÜCRE BAĞIŞI ETKİNLİĞİ YAPILACAKTIR. HALKIMIZA İLANEN DUYURULUR.
08 Temmuz 2020
İLÇE TARIM ve ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN:2020 YILI KURBAN BAYRAMINDA MÜDÜRLÜĞÜMÜZE KAYITLI HAYVANCILIK İŞLETMESİNDE KURBAN KESİM HİZMETİ VERMEK İSTEYEN İŞLETME SAHİPLERİNİN EN GEÇ 24 TEMMUZ 2020 MESAİ BİTİMİNE KADAR İLÇE TARIM ve ORMAN MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAŞVURUDA BULUNARAK İZİN ALMALARI GEREKMEKTEDİR.
02 Temmuz 2020
KIYMETLİ TURGUTLULAR KORANAVİRÜS 'LE MÜCADELEDE BAŞARI ANCAK KURALLARA SIKI SIKIYA UYMAKLA MÜMKÜNDÜR.SOSYAL MESAFE VE MASKE KURALI BAŞTA OLMAK ÜZERE TÜM KURALLARA İSTİSNASIZ UYMAMIZ KORANAVİRÜSLE MÜCADELEMİZDE BÜYÜK ÖNEME SAHİPTİR.LÜTFEN KURALLLARA UYALIM UYMAYANLARI 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİMİZE BİLDİRELİM.
01 Temmuz 2020
TURGUTLU BELEDİYESİ 2020 YILI KURBAN PAZAR YERİ KOTRALARI 3 TEMMUZ CUMA GÜNÜ SAAT:09:00 da SATIŞA BAŞLANACAKTIR..KOTRA BEDELİ 1500 TÜRK LİRASIDIR.
Daha Fazla