Açılırı Menü

TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

Belediyemiz Meclisinin 02.08.2022 tarih 59 sayılı kararı ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 28.11.2022 tarih 807 sayılı sayılı kararı ile; Turgutlu Kent Merkezi 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı plan notlarının 46. maddesinde düzenleme yapılmasına yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Plan Açıklama Raporu ve Plan Notları onaylanmıştır.

3194 sayılı imar kanununun 8.b maddesi ve Mekansal Planlar Yönetmeliğinin 33. maddesi gereğince 19/12/2022 – 19/01/2023 tarihleri arasında Turgutlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panomuzda ve www.turgutlu.bel.tr Web sitemizde ilan edilmektedir.

İlanen duyurulur.