Açılırı Menü

TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN İLAN

Turgutlu Belediyemiz sınırları içerisinde 3194 sayılı İmar Kanunun 18. maddesi uyarınca 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre tanzim edilen İlçemiz 9. Mıntıka Mahallesi 773 ada 77 parsel, 2534 ada 7 parsel ve Çepnidere Mahallesi 2991 ada 1 parsel sayılı taşınmazları kapsayan 497 Nolu İmar Uygulaması Belediyemiz Encümeninin 22.07.2022 tarih 694 sayılı kararı ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 17/08/2022 tarih 3718 sayılı Kararı ile onaylanmıştır. Aynı kanunun 19. maddesi gereğince bir ay süreyle 12/09/2022 ile 11/10/2022 tarihleri arasında Turgutlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ve www.turgutlu.bel.tr web sitemizde askıya çıkarılmıştır.

İlanen duyurulur.