Açılırı Menü

TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN İLAN

Belediyemiz Meclisinin 06.04.2021 tarih 32 sayılı kararı ve 13.07.2021 tarih 2021/399 sayılı kararı ile; UİP-45283079 Plan İşlem Numaralı, 5. Mıntıka Mahallesi, 1633 ada 7-8-9 parsellere yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Plan Açıklama Raporu ve Plan Notları onaylanmıştır.

3194 sayılı imar kanununun 8.b maddesi ve Mekansal Planlar Yönetmeliğinin 33. maddesi gereğince 14/10/2021 – 15/11/2021 tarihleri arasında Turgutlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panomuzda,www.turgutlu.bel.tr web sitemizde, Ergenekon Mahallesi Muhtarlığında, taşınmazın bulunduğu alandaki bilgilendirme levhalarında ilan edilmektedir.

İlanen duyurulur.